Technické služby Humpolec s.r.o. - Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Zpoplatnění uložení stavební suti:

Od 1.7.2016 dochází ke změně v likvidaci stavební suti. RM schvaluje Technickým službám Humpolec kalkulaci ceny za sběr, uložení a likvidaci sutě :

Čistá stavební suť - cena 450 Kč/t +DPH

- omítka, zbytky cihel, keramické obklady, dlažby, kusy betonu max.velikostu 50x 50 cm, betonová dlažba

Beton - 250 Kč/t + DPH

Stavební demoliční odpady (170904) - cena 847 Kč/t vč.DPH

- čistá stavební suť + příměsi obal.materiálů - pytle, igelit a menší množství trávy, hlíny a kamení

Stavební demoliční odpady lehké (170904.L) - cena 1330 Kč/t vč.DPH

- stavební demoliční odpady výše uvedené s větším podílem příměsí obalových materiálů - papír, plasty, skelná vata, polystyren, lepenka

Pneumatiky 3 Kc/kg+DPH

Likvidaci odpadu zajišťuje firma SOMPO Pelhřimov
www.sompo.cz

TS provádějí svoz komunálního odpadu v Humpolci a okolních obcích

Trasa 1

Trasa 2

Svoz kontejnerů na tříděný odpad ( plast, papír, sklo )
zajišťuje firma SOMPO

Jak správně třídit  odpad?  (  www.jaktridit.cz  )

TS zajišťují provoz překladiště odpadu - sběrný dvůr Brunka (areál bývalé skládky Střelnice - Brunka)

Pro občany města Humpolec, kteří mají zaplacený poplatek za likvidaci komunálního odpadu je ukládání těchto drhů odpadu na skládce zdarma:

Ostatní odpady lze ukládat za ceny dle kategorie odpadu ceníku firmy SOMPO Pelhřimov.

Pro firmy a organizace lze skládku používat pouze po dohodě s firmou SOMPO.

Přiložené soubory:
Trasa 1.pdf
Rozmístění kontejnerů na bioodpad.doc
Trasa 2.pdfKontaktní informace

Telefon:

+420 565 397 121

+420 725 949 467

+420 606 098 573 p. Trnka, vedoucí

Elektronická pošta: kompostarna2@tshumpolec.czProvozní doba: Po,út,čt,pá 7,00 - 12,00  12,30 - 15,00
  Středa 7,00 - 12,00  12,30 - 17,30
 

Každá sudá sobota

9,00 - 12,00  (od 1.12.do 31.3.)

Adresa sběrného dvora: Nerudova 1849, Humpolec

Plán cesta do Sběrného dvora a kompostárny

Sběrný dvůr a kompostárna

Plán cesty k vytištění

Telefon: +420 565 532 377
Fax: +420 565 536 561