Technické služby Humpolec s.r.o. - Aktuality

Dne 17.10.2018 od 10.00 do 12.00 dojde ve sběrném dvoře k odstávce dodávky el.energie.

11. 10. 2018 - Změna pracovní doby

Od 8.10.2018 dojde ke změně na zimní pracovní dobu - 7.00 - 15.30

Technické služby Humpolec,s.r.o. informují, že dne 24.9.2018 byly zahájeny pro naše odběratele dodávky tepla ze všech kotelen. 

Připomínáme občanům, že podle rozhodnutí rady města při stanovování ceny za příjem stavební suti a betonu na sběrný dvůr města, mohou na sběrný dvůr občané města Humpolce a spádových obcí uložit pouze suť a betony v množství, které občan naveze osobním vozidlem.

Totožnost je kontrolována občanským průkazem.

Na sběrný dvůr se nepřijímají betony od stavebních či dopravních firem, které odváží suť občanů v kontejnerech.

Na příjem většího množství stavební suti a betonů není městský sběrný dvůr vybaven. Občanům doporučujeme ukládat stavební suť většího množství např. ve firmě Setra Jihlava.

11. 04. 2017 - Frézování pařezů
24. 05. 2016 - Info z kompostárny

V systému kompostárny nastaly některé změny.

05. 04. 2016 - Svoz bioodpadu

Svoz bio odpadu v hnědých kontejnerech o objemu 1100 litrů je prováděn vždy v úterý a v pátek. Svoz bio odpadu v zelených velkoobjemových kontejnerech bude proveden až po naplnění celého objemu kontejneru.

TS Humpolec rozmístili nádoby na použité potravinářské oleje a tuky a na železo.

30. 03. 2015 - Prodej kompostu
26. 02. 2015 - Kontejnery na bioodpad

Velké zelené kontejnery na bioodpad jsou již rozmístěny podle rozpisu v sekci Odpadové hospodářství

Na základě usnesení RM Humpolce ze dne 5.6.2013 je cena 1 tuny stavební sutě platná pro trvale hlášené občany Humpolce a jeho místních částí ve výši 150 Kč.

strana 1
Telefon: +420 565 532 377
Fax: +420 565 536 561