Technické služby Humpolec s.r.o. - Aktuality

Připomínáme občanům, že podle rozhodnutí rady města při stanovování ceny za příjem stavební suti a betonu na sběrný dvůr města, mohou na sběrný dvůr občané města Humpolce a spádových obcí uložit pouze suť a betony v množství, které občan naveze osobním vozidlem.

Totožnost je kontrolována občanským průkazem.

Na sběrný dvůr se nepřijímají betony od stavebních či dopravních firem, které odváží suť občanů v kontejnerech.

Na příjem většího množství stavební suti a betonů není městský sběrný dvůr vybaven. Občanům doporučujeme ukládat stavební suť většího množství např. ve firmě Setra Jihlava.

23. 10. 2017 - Změna pracovní doby

Oznamujeme, že na zimní období od 16.10.2017 dochází ke změně pracovní doby na 7.00 - 15.30.

Technické služby Humpolec, s.r.o. informují, že dne 12.9.2017 byly zahájeny pro naše odběratele ranní a večerní dodávky tepla. Dodávky tepla se budou dále vyvíjet od venkovní teploty.

11. 04. 2017 - Frézování pařezů
13. 03. 2017 - Změna pracovní doby

Od 13.3.2017 je pracovní doba Technických služeb Humpolec 6.00 - 14.30.

24. 05. 2016 - Info z kompostárny

V systému kompostárny nastaly některé změny.

05. 04. 2016 - Svoz bioodpadu

Svoz bio odpadu v hnědých kontejnerech o objemu 1100 litrů je prováděn vždy v úterý a v pátek. Svoz bio odpadu v zelených velkoobjemových kontejnerech bude proveden až po naplnění celého objemu kontejneru.

TS Humpolec rozmístili nádoby na použité potravinářské oleje a tuky a na železo.

30. 03. 2015 - Prodej kompostu
26. 02. 2015 - Kontejnery na bioodpad

Velké zelené kontejnery na bioodpad jsou již rozmístěny podle rozpisu v sekci Odpadové hospodářství

Na základě usnesení RM Humpolce ze dne 5.6.2013 je cena 1 tuny stavební sutě platná pro trvale hlášené občany Humpolce a jeho místních částí ve výši 150 Kč.

strana 1
Telefon: +420 565 532 377
Fax: +420 565 536 561