Technické služby Humpolec s.r.o. - Aktuality

Dovolujeme si Vás informovat, že vyhlašujeme výběrové řízení na dodávku „Smykového nakladače“

21. 03. 2019 - Hledáme uklízečku

Hleáme uklízečku na úklid veřejných WC na Stromovce.

V pondělí 25.3. zahajujeme svoz velkoobjemového odpadu.

Dovoluji si Vás informovat, že vyhlašujeme výběrové řízení na dodávku „Elektromobilu“

11. 10. 2018 - Změna pracovní doby

Od 8.10.2018 dojde ke změně na zimní pracovní dobu - 7.00 - 15.30

Připomínáme občanům, že podle rozhodnutí rady města při stanovování ceny za příjem stavební suti a betonu na sběrný dvůr města, mohou na sběrný dvůr občané města Humpolce a spádových obcí uložit pouze suť a betony v množství, které občan naveze osobním vozidlem.

Totožnost je kontrolována občanským průkazem.

Na sběrný dvůr se nepřijímají betony od stavebních či dopravních firem, které odváží suť občanů v kontejnerech.

Na příjem většího množství stavební suti a betonů není městský sběrný dvůr vybaven. Občanům doporučujeme ukládat stavební suť většího množství např. ve firmě Setra Jihlava.

11. 04. 2017 - Frézování pařezů
24. 05. 2016 - Info z kompostárny

V systému kompostárny nastaly některé změny.

05. 04. 2016 - Svoz bioodpadu

Svoz bio odpadu v hnědých kontejnerech o objemu 1100 litrů je prováděn vždy v úterý a v pátek. Svoz bio odpadu v zelených velkoobjemových kontejnerech bude proveden až po naplnění celého objemu kontejneru.

TS Humpolec rozmístili nádoby na použité potravinářské oleje a tuky a na železo.

30. 03. 2015 - Prodej kompostu
26. 02. 2015 - Kontejnery na bioodpad

Velké zelené kontejnery na bioodpad jsou již rozmístěny podle rozpisu v sekci Odpadové hospodářství

Na základě usnesení RM Humpolce ze dne 5.6.2013 je cena 1 tuny stavební sutě platná pro trvale hlášené občany Humpolce a jeho místních částí ve výši 150 Kč.

strana 1
Telefon: +420 565 532 377
Fax: +420 565 536 561